Polityka prywatności

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Marcin Kluś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Kluś Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 30B , lok. 9, 04-062 Warszawa.

Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze ma charakter dobrowolny.
2. Użytkownikom strony internetowej kancelariaklus.pl przysługuje prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych,

  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

  4. żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora Danych Osobowych,

  5. cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

3. Użytkownik, w celu poinformowania Administratora Danych Osobowych o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych na adres e-mail: klus@kancelariaklus.pl.

4. Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do Administratora Danych Osobowych na adres e-mail: klus@kancelariaklus.pl.

Zakres, cel i sposób przetwarzania danych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Ustawa), oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej kancelariaklus.pl, a ich przetwarzanie następuje:

  • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,

  • w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,

  • w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników,

  • na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na stronie kancelariaklus.pl, a także w celu dalszej korespondencji mailowej prowadzonej z Kancelarią.

4. Administrator Danych Osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej kancelariaklus.pl.

5. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

6. Administrator Danych Osobowych ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

Postanowienia końcowe.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia Polityki Prywatności w witrynie internetowej kancelariaklus.pl.

Polityka Plików Cookies

Strona zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:
pozwalają poprawić szybkość działania strony
umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie
pozwalają gromadzić dane statystyczne

Na stronie korzystamy z usług internetowych firm trzecich (Google, itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich:

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Chrome
Opera

Zapraszamy do kontaktu

ul. Grenadierów 30B lok. 9
04-062 Warszawa

Wszelkie Prawa zastrzeżone - Marcin Kluś