Usługi

Prawo medyczneKancelaria oferuje pomoc prawną w formie porad i konsultacji prawnych, pisemnych opinii prawnych, sporządzania dokumentów, a także reprezentowania klientów przed sądami i organami administracji. 

Kancelaria oferuje usługi w następujących gałęziach prawa: 

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się następującymi sprawami cywilnymi:

  • Odszkodowaniami za błędy medyczne (w tym błędy okołoporodowe) i wypadki komunikacyjne; 
  • Ochroną dóbr osobistych i roszczeniami o zadośćuczynienie pieniężne;
  • Odszkodowaniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • Sprawami spadkowymi i o zachowek.

Odszkodowania

Prawo pracy

Czynności związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz innych umów wynikających ze stosunku pracy, a także obsługa prawna klientów w związku ze sporami sądowymi. 

Prawo gospodarcze

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń.

Prawo autorskie i Prawo prasowe

Sprawy dotyczące ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, a także sprawy związane z naruszeniem prawa spowodowanym opublikowaniem materiału prasowego i dochodzeniem roszczeń z tym związanych.

Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Prawnik medyczny w sądzieDochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym oraz przygotowywanie dokumentów w ramach postępowania egzekucyjnego, a także nadzór nad przebiegiem tego postępowania. 

Postępowanie administracyjne

Reprezentacja podmiotów przed organami administracji w postępowaniach o wydanie decyzji, zezwoleń, koncesji i innych aktów administracyjnych oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zapraszamy do kontaktu

ul. Grenadierów 30B lok. 9
04-062 Warszawa

Wszelkie Prawa zastrzeżone - Marcin Kluś